Gdańsk Fundacja Integracji Społecznej OSK Lipce

Fundacja za cel przyjęła krzewienie sportu wśród najzdolniejszej młodzieży.

Gdańska Fundacja Integracji Społecznej

Najważniejsze zadania to:

 • - Wspieranie dzieci i młodzieży oraz sportowców wyczynowych szczególnie uzdolnionych ruchowo, niemogących rozwijać swoich talentów z uwagi na niedostatek środków finansowych, szczególnie w zakresie sportów jeździeckich.
 • - Wspieranie sportu wyczynowego u dorosłych.
 • - Współpraca ze szkołami i klubami sportowymi.
 • - Promowanie zdrowego stylu życia .
 • - Organizowanie sekcji sportowej dla dzieci i młodzieży dotkniętych niepełnosprawnością w wyniku wypadków losowych, chcących rozwijać swoje zainteresowania sportowe i utrzymać kondycję fizyczną a także pedagogiczną i psychologiczną opiekę nad nimi.
 • - Hipoterapia dla osób niepełnosprawnych.
 • - Promocja i organizacja wolontariatu.
 • - Rehabilitacja i leczenie koni skrzywdzonych przez los.
 
 • Kolonie w OSK Lipce
 • Fundacja OSK Lipce
 • Fundacja OSK Lipce
 • Fundacja OSK Lipce
 • Fundacja OSK Lipce